Stress och epigenetik

Forskning har visat att stress som ett ofött barn upplever genom modern kan påverka barnet stressrespons och även den känslomässiga stress som barnet upplever under sina första två veckor i livet spelar stor roll för hur känsligheten blir för ångest och stress senare i livet.

Mammor som är stressade ångestfulla eller deprimerade under sin graviditet, eller precis före eller efter den, och därmed haft ett kroniskt högt påslag av stresshormonet kortisol i kroppen har visat sig kunna ge epigenetiska förändringar hos barnet och risk för en rubbad stressrespons även i vuxen ålder.

Anledningen är att kortisol är ett steroidhormon som transporteras in i cellen och kan interagerar med kromosomerna och på så sätt modifiera genuttrycket.