Förändrad epigenetisk omprogrammering vid postcovid

En studie vid Linköpings universitet har följt mindre grupp personer med kvarvarande symtom av covid-19 s.k. postcovid under mer än ett års tid. Forskarna kunde rapportera att postcovid tycks vara kopplat till förändrad genreglering, så kallad epigenetisk omprogrammering.

Cellerna kan omprogrammera sina gener så att proteinproduktionen förändras för att bekämpa och hålla emot en infektion. En teori är att den här genetiska omprogrammeringen blir störd vid postcovid.

Detta skulle kunna förklara varför symptomen kan bli så långdragna hos vissa patienter. Det skulle kunna bero på förändrad omprogrammering av hur vissa gener används i kroppen.

Källa:
Cardiorespiratory dysautonomia in post-COVID-19 condition: manifestations, mechanisms and management, Journal of Internal Medicine.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *