Category Archives: Kategori: epigenetik

AI-modell kan avslöja en persons ålder och rökvanor från dess dna

Vilka av våra gener som används vid en viss tidpunkt påverkas av många faktorer däribland rökning, matvanor och miljöföroreningar. Denna reglering av genaktivitet kallas epigenetik och kan liknas vid en strömbrytare som styr vilka gener som är aktiva utan att förändra själva generna. Nu har man med AI-modeller kunnat avgöra en persons ålder och om

Förändrad epigenetisk omprogrammering vid postcovid

En studie vid Linköpings universitet har följt mindre grupp personer med kvarvarande symtom av covid-19 s.k. postcovid under mer än ett års tid. Forskarna kunde rapportera att postcovid tycks vara kopplat till förändrad genreglering, så kallad epigenetisk omprogrammering. Cellerna kan omprogrammera sina gener så att proteinproduktionen förändras för att bekämpa och hålla emot en infektion.

Musklernas epigenetik påverkas av uthållighetsträning

Att vara fysiskt inaktiv är hälsofarligt, medan regelbunden fysisk aktivitet leder till förbättrad muskelfunktion, bättre livskvalitet och ökad livslängd.Exakt hur träning leder till dessa positiva effekter i kroppen är inte känt men mycket tyder på att förändringar i skelettmusklernas och andra vävnaders genaktivitet är en viktig del i anpassningen. Epigenetik i form av metylering av

DNA-metylering påverkar uttrycket av gener

samtliga eukaryoter använder DNA-metylering som en form av genreglering för att påverka hur gener uttrycks och tros vara den epigenetiska mekanism med störst inverkan. Hos eukaryota organismer är ungefär fem procent av genomet metylerat, men siffran kan variera mellan två och sju procent i olika vävnader. Bevisen för att DNA-metylering påverkar uttrycket av gener grundar