Stress och epigenetik

Forskning har visat att stress som ett ofött barn upplever genom modern kan påverka barnet stressrespons och även den känslomässiga stress som barnet upplever under sina första två veckor i livet spelar stor roll för hur känsligheten blir för ångest och stress senare i livet.

Mammor som är stressade ångestfulla eller deprimerade under sin graviditet, eller precis före eller efter den, och därmed haft ett kroniskt högt påslag av stresshormonet kortisol i kroppen har visat sig kunna ge epigenetiska förändringar hos barnet och risk för en rubbad stressrespons även i vuxen ålder.

Anledningen är att kortisol är ett steroidhormon som transporteras in i cellen och kan interagerar med kromosomerna och på så sätt modifiera genuttrycket.

 

Stress och epigenetik hos djur

Forskare från Sverige och Brasilien har i studier på kycklingar visat hur långvarig stress kan påverka generna till epigenetiska förändringar.
Man såg att en viss sorts molekyler fäster vid olika delar av dna-strängen, så kallad metylering, beroende på hur djuret levt. Detta ger långvariga effekter i hur generna uttrycks. Gener kan till exempel aktiveras eller stängas av.

Studien gjordes på kycklingar av värphönsrasen vit leghorn. De delas upp i två grupper där den ena gruppen fick växa upp i en normal kommersiell miljö tillsammans med andra kycklingar och med god tillgång till mat och vatten. I den andra gruppen hölls fåglarna isolerade och hade periodvis begränsad tillgång till mat och vatten, faktorer som är kända för att framkalla stress. Samma experiment utfördes i både Sverige och Brasilien.

Därefter tog man blodprov från kycklingarna i kontrollgruppen och stressgruppen efter att behandlingen slutförts. Man analyserade metyleringen av röda blodkroppar och jämförde metyleringen mellan de två grupperna.

Vad de då såg var att de hos de stressade fåglarna hade metylgrupperna bundit till de röda blodkropparnas dna på ett helt annat sätt än hos kycklingarna i kontrollgruppen.

Läs mer:
Putative Epigenetic Biomarkers of Stress in Red Blood Cells of Chickens Reared Across Different Biomes, Frontiers in Genetics, (Fábio Pértille et al.).